Persondata

For at kunne handle på www.SkinGuards.dk skal du som minimum oplyse:

 • Navn
 • Adresse
 • Mailadresse
 • Telefon/mobilnummer

Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.

Indsamlingen af personlige kundeoplysninger på www.SkinGuards.dk sker inden for rammerne af eksisterende lovgivning og EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).

Smartiie indsamler informationer fra brugere fra fem kilder:

 • Fra cookies, når du besøger vores websites, f.eks. IP-adresse, land, viste sider, viste kategorier, viste mærker, interaktion/klik og søgninger.
 • Fra køb, f.eks. demografiske data, e-mailadresse, betalingsoplysninger, varer, ordrebeløb, mærker og hyppighed. Herunder transaktions e-mails, f.eks. ordrebekræftelse, forsendelsesbekræftelse og refusionsbekræftelse.
 • Fra brugeradfærd og -engagement i den afsendte kommunikation (e-mail, SMS, direct mail eller telefon), f.eks. åbningshastighed, klikhastighed og tid brugt på læsning af e-mails, afsenderdomæne og type af e-mailklient.
 • Fra brugere, der giver oplysninger om sig selv.

 

Formålet med indsamling af informationerne tjener forskellige områder:

 

 • Forpligtelser. For at opfylde vores forpligtelse til dig som kunde eller bruger af vores service.
 • Kundeservice. For at kunne udføre kundeservice via e-mail, chat eller telefon. Besvare spørgsmål i forhold til din ordre eller tidligere ordrer, rette fejl og vejlede kunden.
 • Markedsføring. At vise inspiration, produkttilbud/services og personlige anbefalinger via web, e-mail, SMS, direct mail, telefon og via tredjepartsmarkedsføring.
 • Kundeoplevelse. For at forbedre kundeoplevelsen ved interaktion med os, som f.eks. personliggørelse af din oplevelse på www.SkinGuards.dk, udvikling af nye funktioner, services og produkter. Dette omfatter også at administrere, beskytte, drive og vedligeholde vores website, systemadministration og sikkerhed og give samtykke til aggregerede statistikker om brug af sitet, køb og til at forbedre forståelsen af vores kunders præferencer.
 • Lovgivning. For at overholde gældende lovgivning.
 • Personalisering af produkter igennem SkinGuards. Når du som kunde vælger et personligt design til et produkt, vil det efter du har afgivet din ordre blive overført til det valgte produkt. Derefter vil kundens personlige design ikke være tilgængeligt eller gemt nogle steder.  

Profilering
www.SkinGuards.dk anvender ikke profilering.

Tidsrum for dataopbevaring
Vi opbevarer dine personoplysninger i den periode, som er nødvendig til opfyldelse af de formål, der er skitseret i disse Vilkår og betingelser, medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet eller tilladt iht. lovgivningen af juridiske, skattemæssige eller regulatoriske årsager eller andre lovlige forretningsformål.

Nyhedsbreve
Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, accepterer du at modtage e-mails og SMS'er med inspiration og eksklusive tilbud om varer og events. Meddelelserne sendes via vores tredjepartssoftware, der overholder GDPR's krav til databeskyttelse. Vi anvender dine køb og browsingdata til at skræddersy de tilbud, vi sender til dig. Du kan når som helst framelde dig.

For at stoppe modtagelse af vores nyhedsbreve skal du klikke på det link, der findes i bunden af hver e-mail.

Cookies
Ved at benytte www.SkinGuards.dk accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

Misligholdelse
I tilfælde af at kunden misligholder forpligtigelser i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser kan SkinGuards afbryde eller begrænse din brug af SkinGuards’s website, ligesom ordrer ikke vil kunne placeres.

Følgende forhold anses blandt andet for at være væsentlig misligholdelse

 • Kunden giver urigtige oplysninger om navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer
 • Kunden udøver chikane mod SkinGuards, vores medarbejdere eller vores kunder

SkinGuards forbeholder sig endvidere ret til at forhindre eller begrænse kundens fremtidige brug af websitet www.SkinGuards.dk, alternativt debitere kunden for returfragt i tilfælde hvor SkinGuards vurderer, at kunden har misbrugt sin konto eller returnerede varer, alternativt udvist en købsadfærd eller udnyttet fri retur på en måde der overstiger almindelig brug og påfører eller risikerer at påføre SkinGuards omkostninger, risici eller ansvar. Når der opstår spørgsmål om eventuel suspension/begrænsning eller debitering af omkostninger til returfragt, forbeholder SkinGuards sig gennem ovennævnte bestemmelse ret til at inddrage tidligere hændelser og særlige omstændigheder i det aktuelle tilfælde. SkinGuards kan vælge at se bort fra tidligere hændelser og handle på den måde, vi finder mest hensigtsmæssig.

Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@skinguards.dk eller på telefon +45 26 79 23 03. Hvis det ikke lykkes os at finde en tilfredsstillende løsning, kan du, såfremt betingelserne herfor er opfyldt, indgive en klage til Forbrugerklagenævnet. Hvis du vil klage over vores behandling af persondata, kan du klage til Datatilsynet i Danmark.

Lovvalg og værneting
Køb af varer på www.SkinGuards.dk er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.

Adgang til data samt ændring, opdatering eller fjernelse af data
Som kunde har du ret til adgang til dine indsamlede datakategorier (artikel 15, 16 og 17), og du kan gøre indsigelse mod registreringen i henhold til de relevante regler i EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Ved relevant henvendelse vil vi opdatere, ændre eller fjerne personoplysninger, som vi kontrollerer, med forbehold for overtrædelse af lovgivning.

Vi kan afslå anmodninger, der uden grund gentages, kræver uforholdsmæssig stor teknisk indgriben (f.eks. udvikling af nyt system eller i væsentlig grad ændring af eksisterende processer) eller påvirker andre enkeltpersoners persondata. Alle forespørgsler vedr. dette skal rettes direkte til kundeservice via e-mail til. info@skinguards.dk.

 

SkinGuards

Tlf. +45 26792303

Mail. info@skinguards.dk 

CVR. 40288414